JIP Den Haag

Bij het JIP (Jongeren Informatie Punt) kun je terecht voor informatie en advies. We zijn er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Het kost niks en alles wat we doen is vertrouwelijk. meer informatie / more information

Meer over het JIP en onze spreekuren

Scroll down for information about us in English.


 

still-van-jip-promo-film
(JIP promo film)

Langskomen en je vragen stellen kan elke werkdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Kun je niet langskomen? Dan kun je ons bereiken via mail, social media of Whatsapp (24/7 bereikbaar) op 06- 15 888 95.

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) geeft informatie en advies aan jongeren tussen de 12-25 jaar. Als het JIP je niet kan helpen, verwijst het JIP je door naar iemand die je mogelijk wel kan helpen. Bij het JIP kun je, tijdens openingstijden, zonder afspraak terecht. Alles wat je met het JIP bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld.

Een aantal voorbeelden van vragen waarmee je bij ons aan kunt kloppen:

 • Ik ben op zoek naar woonruimte, waar moet ik beginnen?
 • Ik heb problemen thuis, waar kan ik hulp krijgen?
 • Hoe vind ik een baantje?
 • Ik denk dat ik zwanger ben, wat moet ik nu doen?
 • Ik heb schulden en wil daar van af, hoe pak ik dat aan?

Maar ook voor:

 • Hulp bij brieven en formulieren;
 • Bemiddelen bij problemen met instellingen;
 • Als je er niet uitkomt met instanties/je baas/school of organisaties;
 • Advies over opzetten van acties of een (voorlichtings)project

Sense en Soa spreekuur (op afspraak donderdag 13.30-16.30 uur)
Het Sense en Soa spreekuur bij JIP Den Haag is een gratis en vertrouwelijk spreekuur voor jongeren van 12 t/m 24 jaar. Je spreekt met de verpleegkundige van het Soa-centrum in een aparte ruimte. Je kunt er terecht voor al je vragen over soa, seks en voorbehoedsmiddelen. Maar je kunt er ook terecht voor een gratis soa- en zwangerschapstest, de morning-afterpil of een anoniem recept voor de pil. Je kunt in principe alleen op afspraak terecht, bel daarvoor met JIP Den Haag: 070-3655930. Heb je een spoedvraag? Bel ons of kom dan tijdens het spreekuur om te bekijken of er een tijdstip vrij is.

Loket jonge moeders (op afspraak dinsdag en vrijdag 13.00-16.00 uur)
Het Loket is een spreekuur voor jonge (aanstaande) moeders (en vaders) t/m 27 jaar uit Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, en Leidschendam-Voorburg. Dit spreekuur wordt verzorgd door maatschappelijk werkers van Stichting MOOI. Het loket vindt plaats bij JIP Den Haag op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Je kunt bellen voor een afspraak met JIP Den Haag: 070-3655930.

Juridisch Jongeren spreekuur (zonder afspraak op maandag 14.00-17.00 uur)
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag biedt juridische informatie, advies en praktische ondersteuning voor jongeren t/m 25 jaar. Je kunt met allerlei vragen op het spreekuur terecht: Minderjarig? Gaan je ouder scheiden? Schoolregels?  Bezwaarschrift schrijven? Onterecht ontslagen? Gediscrimineerd? Strafrecht? Je kunt zonder afspraak terecht bij dit spreekuur op de maandagmiddag van 14.00-17.00 uur. Wil je eerst telefonisch contact? Bel dan met JIP Den Haag tijdens het spreekuur op: 070-3655930.

Goed met Geld spreekuur (zonder afspraak op woensdag 13.00-17.00 uur)
Jongeren t/m 25 jaar met (dreigende) schulden kunnen op dit spreekuur terecht voor informatie, advies en praktische hulp. Gratis, vertrouwelijk en zonder afspraak. Met het spreekuur biedt het JIP jou ondersteuning bij (het voorkomen van) schulden en wordt er ingezet op een gezonde financiële toekomst voor jou. De Goed met Geld adviseurs helpen jou om overzicht op jouw financiën te krijgen, inzicht in jouw schulden te krijgen en in contact met jouw schuldeisers te treden. Je kunt zonder afspraak terecht bij dit spreekuur op de woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur. Wil je eerst telefonisch contact? Bel dan met JIP Den Haag tijdens openingstijden: 070-3655930.

Het Goed met Geld spreekuur is financieel mogelijk gemaakt dankzij: Fonds 1818, Stichting Boschuysen, Fonds 21, Levi Lassen, Janivo Stichting, Liduanafonds en de Gemeente Den Haag.

Fonds1818<24 (advies zonder afspraak, intake wel op afspraak)
Fonds1818<24 is het jongerenfonds van het ‘grote’ Fonds1818. Dit fonds steunt jongeren t/m 23 jaar uit de regio bij het uitvoeren van plannen op maatschappelijk, cultureel gebied. Met advies, maar ook met een bedrag tot € 3.000,-. Heb je een goed idee en wil je weten of je in aanmerking komt? Vul een aanvraagformulier in op www.fonds1818-24.nl. Hierna kun je op intake uitgenodigd worden bij de projectadviseurs van JIP Den Haag. Heb je eerst advies nodig over je plan? Kom dan naar het JIP of bel op 070-3655930 tijdens openingstijden, geen afspraak nodig.

Ontevreden of een klacht?
Het is mogelijk dat je niet helemaal of helemaal niet tevreden bent over de informatie of het advies dat je hebt gekregen of dat je niet tevreden bent over de jongerenadviseur die jou geholpen heeft. In dat geval willen we dat graag van je weten. Lees verder over het indienen van een klacht.


engelse vlag JIP is a youth information centre where you can go to ask any and all of your questions, it’s free, confidential and anonymous. We have lots of information pamphlets about different themes. You can come by to ask all your questions every working day from 1 o’clock until 5 o’clock. If you can’t visit us, please contact us through email, social media of our WhatsApp service (accesibility 24/7) 06- 15 888 95.

A few examples of questions which you can ask are:

 • I’m looking for a place to live, where do I start?
 • I’m having problems at home, where can I get help?
 • How do I find a job?
 • I think I might be pregnant, what should I do?
 • I have debt and I want to get rid of it, how do I do that?

But you can also get help with:

 • Understanding letters and getting help filling in forms
 • Mediating when you’re having problems with organizations
 • If you’re stuck with problems with school/ work or any other organization
 • Advise for starting cultural and social events or educational programs.

Special consultations:

Sense (appointment needed, every Thursday 1:30 till 4:30)
Sense is a free and confidential consultation for adolescents from 12 up and till 24 years old. You will see a nurse from the regional STD-center The Hague in a separate and enclosed room. You can get answers to all your questions about sex, STD and birth control. You can also get a free pregnancy- and STD-test, morning afterpill or an anonymous prescription for the pill. You can come by every Thursday from 1.30 till 4.30, with an appointment. To make an appointment or if you are in an urgent situation, call JIP: 070-3655930.

Young mothers (appointment needed, every Tuesday and Friday 1 till 4)
Young (expecting) mothers (and fathers) till the age of 27 who live in The Hague, Rijswijk, Wassenaar, en Leidschendam-Voorburg can get answers and support to all their questions from a social worker from Stichting Mooi. Commonly asked questions are about living accommodations, income (or anything money related), parenting support and the rights and obligations you have as a parent. Please call to JIP to make an appointment: 070 36 55 930.

Legal assistance (no appointment needed, every monday 2 till 5)
The legal assistence office for children and yougsters in The Hague helps with all questions and problems with juridical aspects. During their consultation at JIP they provide in information, advise and practical support for youngsters up till the age of 25. Common issues are about rights while being under age, divorcing parents, schoolregulations and criminal law. It is not necessary to make an appointment for this consultation; walk in every monday afternoon from 2 till 5.

Good with Money (no appointment needed, every wednesday 1 till 5)
Problems with money? Keep getting bills you can’t pay and it’s getting you into trouble?  Our financial advisors will help you get a grip on your financial situation and provide you with support to make payment arrangements for your debts. It is not necessary to make an appointment for this consultation; walk in every wednesday afternoon from 1 till 5.

Fonds1818<24 (no appointment needed for advise, for intake an appointment is needed)
Fonds1818<24 is a Youth Fund wich supports adolescents till the age of 24 with advise and financial funding for realising social and cultural projects. If you’d like to know if your idea qualifies with the Fonds1818<24 conditions, check out the website  www.fonds1818-24.nl. Fill in an application form and after this you can receive an invitation for an intake at JIP. If you just need advise about your idea, walk in or call any time during the openinghours at JIP.

Waar kunnen we je mee helpen?

Contact

070-365 59 30
06 - 15 888 955

Openingstijden:

Maandag:
13:00 - 17:00
Dinsdag:
13:00 - 17:00
Woensdag:
13:00 - 17:00
Donderdag:
13:00 - 17:00
Vrijdag:
13:00 - 17:00

Belangrijke brochures