JIP Delft

Bij het JIP (Jongeren Informatie Punt) kun je terecht voor informatie en advies. We zijn er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Het kost niks en alles wat we doen is vertrouwelijk. meer informatie / more information

Over het JIP

JIP Delft in transitie 2016

JGZ en JIP Delft openen inlooppunten op middelbare scholen

Leerlingen, leraren en ouders krijgen vanaf volgend jaar op een toegankelijkere manier informatie en advies over gezondheid, opvoeden en opgroeien. De Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland-West  (JGZ ZHW) en het Jongeren Informatie Punt (JIP) gaan intensief samenwerken binnen de scholen van het voortgezet-onderwijs. Zij vormen in 2016 samen hét aanspreekpunt vanuit  gezamenlijke inlooppunten binnen de scholen. Daar gaan zij informatie en adviezen geven om problemen op het gebied van gezondheid en geestelijk welzijn te voorkomen.

Onder regie van de JGZ ZHW wordt binnen de scholen de komende jaren een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Dit doen zij samen met ketenpartners zoals JIP, Delft voor Elkaar (DvE), Stichting Sistah, Brijder en GGD. Op donderdag 10 december organiseren zij een netwerkbijeenkomst om jeugd-professionals in Delft over de ontwikkelingen te informeren. Wethouder Hekker, verantwoordelijk voor jeugdbeleid is bij de bijeenkomst aanwezig.

Met de herinrichting van de jeugdpreventie binnen het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap gezet op weg naar de realisering van de Sociale Visie Delft. De Sociale Visie Delft staat voor vraaggerichte en samenhangende uitvoering van preventie-activiteiten binnen de basissamenlevingsvoorzieningen. Het voortgezet onderwijs vormt hierin een belangrijke schakel. Op basis van deze visie heeft het college van burgemeester en wethouders de uitvoeringsnotitie Jeugdpreventie nu & straks opgesteld. Deze notitie geeft richting aan de wijze waarop de jeugdpreventie in Delft kan worden verstevigd.


 

Het JIP staat voor Jongeren Informatie Punt. Jongeren tussen de 12 en 25 jaar kunnen hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning. We verwijzen door naar andere instellingen als blijkt dat jongeren meer hulp nodig hebben. Wij zijn een wegwijzer naar andere instanties wanneer jongeren en verwijzers niet weten waar zij terecht kunnen met een vraag en/of probleem.

Voor het JIP is het belangrijk om jongeren te helpen op een manier die zij prettig vinden: met een persoonlijk gesprek met de jongerenadviseur maar ook via een telefoontje, e-mail, social media en WhatsApp. Veel jongeren geven de voorkeur aan een persoonlijk gesprek met de jongerenadviseur en dat moet snel en eenvoudig kunnen.
Jongeren kunnen een afspraak maken met de jongerenadviseur 015-2120248
Onze hulp is gratis, vertrouwelijk en zoveel mogelijk anoniem.

Een aantal voorbeeldvragen van jongeren waarvoor het handig is om voor een persoonlijk afspraak met de jongerenadviseur te maken:
– Ik ben op zoek naar woonruimte, waar moet ik beginnen?
– Ik heb problemen thuis, waar kan ik hulp krijgen?
– Hoe vind ik een (bij)baantje?
– Ik denk dat ik zwanger ben, wat moet ik nu doen?
– Ik heb schulden en wil daar van af, hoe pak ik dat aan?

Maar ook voor:
– Hulp bij brieven en formulieren;
– Bemiddeling bij problemen met instellingen, school, werkgever;
– Advies over opzetten van acties of een (voorlichtings)project;
– Ouders, familie of verzorgers die informatie willen voor een jongere.

Het JIP biedt directe toegang voor jongeren naar hulpverlenende organisaties; we organiseren met externe partners themaspreekuren bij het JIP over verslaving, jonge ouders, seksualiteit en geldzaken. Ten slotte bieden wij op onze JIP’s de mogelijkheid tot gratis internet- en computergebruik en verkopen wij condooms.

Naast diverse netwerkactiviteiten is JIP Delft voorzitter van het Jonge Moeder overleg Delft dat tweemaal per jaar plaatsvindt bij JIP Delft. In dit overleg bundelen diverse Delftse organisatie op het gebied van jonge moeders hun kracht, kennis en kunde.

JIP Delft wordt voor de basistaken structureel gefinancierd door de gemeente Delft en is onderdeel van Xtra Plus en is ISO9001:2015 gecertificeerd.
logo iso-9001

Waar kunnen we je mee helpen?

Veel gezocht:

Contact

015 - 21 20 248
06 - 15 888 955

Openingstijden:

Bel voor een afspraak met de jongerenadviseur.

E: info@jipdelft.nl

T: 015- 21 20 248

Belangrijke brochures