JIP Den Haag

Bij het JIP (Jongeren Informatie Punt) kun je terecht voor informatie en advies. We zijn er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Het kost niks en alles wat we doen is vertrouwelijk. meer informatie / more information

Over het JIP

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) biedt gratis en anoniem informatie, advies en ondersteuning aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Wanneer blijkt dat een jongere meer hulp nodig heeft dan dat het JIP kan bieden, dient het JIP als wegwijzer naar andere instanties. Op deze pagina vind je meer informatie over het JIP.

Missie
Het JIP heeft als missie jongeren te ondersteunen bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doet het JIP door enerzijds informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren en anderzijds door het stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. De jongereninformatie wordt tevens toegankelijk gemaakt voor en ter beschikking gesteld aan intermediairs om via hen een bijdrage te leveren aan de missie.

Visie
Het JIP wilt jongeren ondersteunen op een manier die zij prettig vinden: met een persoonlijk gesprek in de winkel, maar ook via een telefoontje, e-mail, social media en WhatsApp. Het JIP is daarin vernieuwend en ondernemend. Het JIP streeft een dienstverlenend en flexibel  karakter na; het JIP werkt niet op afspraak waardoor jongeren tijdens openingstijden gewoon naar binnen kunnen lopen en vrijwel direct te woord worden gestaan. Het JIP hecht grote waarde aan laagdrempeligheid; onze hulp is daarom gratis, vertrouwelijk en zoveel mogelijk anoniem.

Methodiek
Het JIP werkt volgens de gespreksmethodiek; het 5-fasenmodel. Dit gespreksmodel is erop gericht om het vaak éénmalige gesprek te structureren en hulpvragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Het bevorderen van de zelfredzaamheid staat centraal in de ondersteuning van het JIP.  Binnenkort kun je hier een visuele weergave van onze gespreksmethodiek vinden.


Wat doet het JIP?

Het JIP biedt informatie, advies en ondersteuning aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar, maar ook intermediairs/verwijzers en ouders kunnen bij het JIP terecht voor informatie en advies over jongeren. In grote lijnen geeft het JIP hulp op het gebied van de volgende thema’s:

 • Geld
 • Gezondheid
 • Hulp
 • Jonge ouders
 • Onderwijs
 • Recht
 • Seks
 • Verslaving
 • Vrije tijd
 • Werk
 • Wonen

Wanneer jongeren niet weten waar zij terecht kunnen met vragen/problemen, dient het JIP voor hen als wegwijzer naar andere instanties. Folders en brochures van en over verschillende instanties en/of hulpthema’s kunnen jongeren dan ook gratis meenemen uit de winkel van het JIP.

Een aantal voorbeeldvragen van jongeren waarvoor het handig is om voor een persoonlijk gesprek bij het JIP langs te komen:

 • Ik ben op zoek naar woonruimte, waar moet ik beginnen?
 • Ik heb problemen thuis, waar kan ik hulp krijgen?
 • Hoe vind ik een (bij)baantje?
 • Ik denk dat ik zwanger ben, wat moet ik nu doen?
 • Ik heb schulden en wil daar van af, hoe pak ik dat aan?

Maar ook voor hulp bij brieven/formulieren, het bemiddelen bij problemen met instellingen, school of werkgever en het adviseren over opzetten van acties op een (voorlichtings-)project kunnen jongeren bij het JIP terecht. Tijdens de openingstijden van het JIP, hebben jongeren de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van computers met internet, wifi en is er condoomverkoop.

Daarnaast biedt het JIP directe toegang naar speciale hulp aan de hand van verschillende themaspreekuren:

 • Juridisch Jongeren spreekuur – De Haagse Kinder- en Jongerenrechtswinkel;
 • Het Loket voor Jonge Moeders – Stichting Mooi;
 • Sense & soa spreekuur – Centrum Seksuele Gezondheid
 • Goed met Geld spreekuur – schulddienstverleners JIP/JIT

Jongeren die maatschappelijk willen ondernemen, kunnen een jongerensubsidie aanvragen bij het JIP. In opdracht van Fonds 1818 voert JIP Den Haag het project Fonds1818<24 uit; dit project stelt advies en een donatie van maximaal €3.000 beschikbaar voor culturele/maatschappelijke jongereninitiatieven. Meer informatie op www.fonds1818-24.nl.

Tenslotte is het JIP actief in netwerkopbouw, samenwerking en afstemming op diverse niveaus. Maatschappelijke veranderingen staan hierbij voorop. Het JIP Den Haag is tevens voorzitter van het ‘Co-Groep 12-24’ overleg dat vijfmaal per jaar plaatsvindt onder leiding van GGD Haaglanden/Den Haag. In dit overleg bundelen diverse Haagse organisaties op het gebied van preventie hun kracht, kennis en kunde.

JIP Den Haag wordt in de basistaken structureel gesubsidieerd door gemeente Den Haag en is onderdeel van Xtra Plus en is ISO9001:2015 gecertificeerd.
logo iso-9001

Waar kunnen we je mee helpen?

Contact

070-365 59 30
06 - 15 888 955

Openingstijden:

Maandag:
13:00 - 17:00
Dinsdag:
13:00 - 17:00
Woensdag:
13:00 - 17:00
Donderdag:
13:00 - 17:00
Vrijdag:
13:00 - 17:00

Belangrijke brochures