JIP Den Haag

Bij het JIP (Jongeren Informatie Punt) kun je terecht voor informatie en advies. We zijn er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Het kost niks en alles wat we doen is vertrouwelijk. meer informatie / more information

Maatjesprojecten

Zoek je een maatje om samen leuke dingen mee te doen of om je te helpen bij school, werk of schulden? Of wil je zelf maatje worden voor een andere jongere? Het JIP heeft een overzicht gemaakt van alle organisaties die een maatjesproject hebben in Den Haag en die zich richten op school, werk, schulden of vrije tijd. Wil je meer info over een maatjesproject, neem dan contact op met het project zelf. Mis je er eentje, neem dan contact op met het JIP.

Stichting de Haven

Het doorbreken van eenzaamheid van (ex) prostituees, onder meer door nieuwe sociale contacten op te bouwen.

Zaak & Co (ROC Mondriaan)

Koppelen van een coach uit het bedrijfsleven/overheid/gemeente aan een student van ROC Mondriaan ter bevordering van studieresultaat.

Jong Perspectief

Het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van hun beter functioneren in het dagelijks bestaan, het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin met het eerder genoemde verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

MBO4You

Doel: Het soepel laten verlopen van de overstap van het VMBO naar het MBO. Doelgroep: VMBO leerlingen die overstappen naar het MBO en die niet al extra worden begeleid. Gericht op: School Duur van het project: Ongeveer 1,5 jaar (vanaf de start loopt de coach tot en met…

Giving Back

Doel: Jongeren begeleiden tot rolmodellen van de toekomst. Hen helpen vaardigheden en een brede blik ontwikkelen, zodat ze meer kansen zien en grijpen. Doelgroep: Scholieren (4 HAVO of 5 VWO) en studenten op HBO en universiteit. Maatjes/mentoren: afgestudeerd aan een Nederlandse HBO-instelling of universiteit, beschikken over een breed netwerk en relevante…

Vitalis

Het begeleiden van kinderen ter voorkoming van intensieve professionele hulpverlening. Achterliggende doelen zijn het kind te stimuleren zijn eigen interesses en mogelijkheden te ontwikkelen, zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten.

SchuldHulpMaatje

Goed toegeruste vrijwilligers bieden ondersteuning aan mensen met financiële problemen. Zij zijn ook inzetbaar voor schuldpreventie.

Plusmaatje

Het behalen van een startkwalificatie weer mogelijk maken voor overbelaste jongeren en zo uiteindelijk maatschappelijke participatie vergroten.

Mara Opstap

Dat jongeren een maatje hebben om mee te kunnen praten en om hun problemen even te kunnen vergeten.

Jongeren Academie Talent in Zich

Jongeren door middel van een talent ontdek- en ontwikkelprogramma de kans geven een geschikte baan, opleiding of leerwerktraject te vinden en/of een startkwalificatie te behalen waardoor ze een beter perspectief krijgen op hun toekomst.

Tandem maatjesproject

Het bieden van één-op-één ondersteuning door vrijwilligers aan (kinderen) jongeren en volwassenen, zodanig dat het hen helpt beter te functioneren in het dagelijks bestaan, hun zelfredzaamheid vergroot, sociaal isolement voorkomt, dan wel doorbreekt, betere schoolresultaten en talenten ontwikkelt.

Coaches voor leerlingen

Coaches voor Leerlingen is er voor leerlingen in het voortgezet onderwijs uit het eerste tot en met het derde leerjaar, die kampen met een laag zelfbeeld en waarbij voorbeeldfiguren in de directe omgeving ontbreken. Daarnaast hebben deze leerlingen beperkt de middelen om buiten school aan talentontwikkeling te doen.

Buzinezzclub

De Buzinezzclub is er voor jongeren van 18 t/m 27 jaar met weinig startkwalificaties en een bijstanduitkering. De duurzame, meerjarige begeleiding wordt voor een belangrijk deel met vrijwillligerscoaches ingericht: professionals en ondernemers, die als maatje fungeren.

Budgetmaatjes070

Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met problematische schulden door het bieden van sociale en praktische ondersteuning.

Best Buddies Nederland

Best Buddies Nederland is gericht op de maatschappelijke participatie en sociale integratie van jongeren met en zonder een licht verstandelijke beperking door het bieden van een vriendschapsprogramma.

Bakboord

Ondersteuning bieden aan ex-gedetineerden bij het zoeken naar een betaalde baan of het vinden van een opleiding.

Waar kunnen we je mee helpen?

Contact

070-365 59 30
06 - 15 888 955

Openingstijden:

Maandag:
13:00 - 17:00
Dinsdag:
13:00 - 17:00
Woensdag:
13:00 - 17:00
Donderdag:
13:00 - 17:00
Vrijdag:
13:00 - 17:00

Belangrijke brochures

  • JIP-Gids 2016-2017

    De JIP-Gids, info voor jongeren in Den Haag en Zoetermeer over #geld #seks #werk #wonen en meer